İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Misyonumuz
Merkezin temel faaliyeti disiplinler arası etkileşimi teşvik ve koordine ederek, güncel ve küresel iktisat politikalarını araştırmaktır. Yapılan araştırmalar sonrası ulusal ve uluslararası düzeyde politikalar geliştirmek, geliştirilen politikaları çeşitli iletişim araçlarıyla yayarak karar vericilerin talep ettiği farklı görüş ve önerileri sunmak İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin en önemli fonksiyonlarından biridir.

Vizyonumuz
Öncelikli olarak, istihdam, genç nüfusun potansiyelinin etkin biçimde kullanılması ve toplumsal refahı doğrudan veya dolaylı etkileyen faktörler konusunda seminerler, konferanslar, kongreler ve projeler tertip ederek İstanbul Gelişim Üniversitesi paydaşlarına farklı olanaklar sunmak ve ulusal karar vericilere ekonomik gösterimler sağlamak İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi için en önemli hususlardandır. Diğer yandan, merkezin çalışma alanlarına giren yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği yaparak mevzuat hükümlerine göre kurslar ve eğitimler düzenlemek de merkezin bir diğer hedefidir.