İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPUAM), 28.05.2014 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Emre ERGÜVEN tarafından kurulmuştur. Sonrasında, Prof. Dr. Mehmet Onur GÜLBAHAR ve Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU’nun başkanlık görevini üstlendiği merkezin mevcut başkanı Prof. Dr. Ömer GÜRKAN'dır.

Merkezin temel amacı, iktisadi politikaları teorik bir altyapıya dayandırarak, politikaların güncel uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirildiğini araştırmaktır. Mevcut politikaların eğitim-öğretim uygulamalarına pozitif anlamda katkılarını araştırarak karar vericilere farklı fikirler sunmak merkezin önde gelen kuruluş amaçlarındandır.