İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin temel faaliyet alanlarından biri, iktisat politikaları konusunda teorik ve pratik inceleme ve araştırma çalışmaları yaparak, eğitim-öğretim uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Türkiye’de uygulanabilecek iktisat politikaları ile ilgili konularda araştırma, proje ve istişare taleplerini karşılamak merkezin bir diğer faaliyet alanıdır. Ayrıca merkez; iktisat politikaları alanında seminerler, konferanslar ve kongreler gerçekleştirmeyi ve bu tür etkinliklere öncü olmayı amaçlamaktadır.

2021 yılı itibariyle Merkezimiz iki adet projeyi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır: 

i) İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Finansal Okuryazarlığın Artırılması (Doç. Dr. Deniz Şişman)


ii) Trakya Bölgesinde Tarımsal Doku Değişimlerinin Tarım Politikası Açısından Analizi (Dr. Armağan Canan, Arş. Gör. Naci Keleş)