İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Salı Toplantısı Yedincisi


Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 
Her ayın ikinci Salı günleri Gelişim Akademideki hocalar toplandı. Bu ay gerçekleşen toplantı da Turizm ve Rehberlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş , "Çin Turizm Pazarı ve Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları" adlı makalesini sunarken, Ekonomi ve Finans Bölümünden  Arş. Gör. Nuran Akdağ "Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik ve Büyüme"  adlı Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu kitabını incelemiştir. Ekonomi ve Finans Bölümü Arş. Gör. Nuran Akdağ incelediği kitap 143 sayfa olup ilk basımı 2010 yılının Nisan ayında, Sahaflar Kitap Sarayı yayınevinde yayınlanmıştır.  Kitap incelemesinde üç bölümden oluşmaktadır. Yazar ilk bölümde işsizlik ve büyüme kavramlarını tanımlamış olup, ikinci bölümde Dünya ve Avrupa ülkelerinde işsizlik ve büyümeyi ele almış, üçüncü bölümde de Türkiye’ de işsizlik ve büyümeyi ekonometrik analiz ile açıklamıştır. Arş. Gör. Nuran Akdağ kitabın güçlü ve zayıf yönlerini yaptığı sunumda açıklamıştır.
 

Etkinlik Konusu : İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Salı Toplantısı Yedincisi

Başlama Bitiş Saati : 14:00 - 15:05

Etkinlik Tarihi : 18 Aralık 2018

Etkinlik Yeri : F Blok YDYO Konferans Salonu