İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 Toplantının ilk aşamasında Dr. Öğr. Üyesi Aysun KAYA, “Dijital Çağda Hedonizm Çerçevesinde Tüketim Toplumu” bildirisinin sunumunu; ikinci aşamada Arş. Gör. Melek AYGÜN, Adem SAĞIR’ın  “Ölüm Sosyolojisi” başlıklı kitabının tanıtımını yapacaktır. Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Bilimsel Salı toplantısına tüm akademik personellerimiz davetlidir. 


6 Mart 2018 Salı