İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Salı Toplantısının  ilk aşamasında Dr. Öğr. Üyesi Kemal ER, “İstanbul'da İstihdam, İşverenlerin Beklentileri, İşsizlerin Sorunları: Bir Örnek Sektör Üzerinde Modelleme” bildirisinin sunumunu; Arş. Gör. Güler GELGEÇ, Faruk TÜRKOĞLU’nun “Ekonomiyle İlgili Her Şey” başlıklı kitabının tanıtımını yapmıştır. Üçüncü aşamada, Arş. Gör. Öznur ÇETİNKAYA, “Avrupa Birliği'nin Desteklediği Proje Hibeleri” üzerine bir sunum yapacaktır.  15 Mayıs 2019 Salı günü gerçekleşecek olan Bilimsel Salı Toplantısına bilime katkı sağlamak isteyen tüm akademik personellerimizi bekliyoruz. 


8 Mayıs 2018 Salı